GSP-nin Təklif Etdiyi Həllər

Təhlükəsizlik İzləmə Mərkəzi

Bir çox ictimai yerlərdə xüsusilə nəqliyyat stansiyalarında artan terror və bənzəri qorxular sahibsiz əşyalar və baqajlar şübhə və panika doğurur. Bu kimi ərazilərdə baqaj və ya əşyanın ölçüsünü təyin edilməsi, dayanan bir cisimi təsbit funksiyası, sürətli irəliləyən trafikə sahib bir şosedə bir vasitənin dayandığını təyin edə bilmə xüsusi önəm daşıyır. Bir çox hallarda yaranan səhv həyəcan trafikin sıx olduğu ərazilərdə xaos yaratdığından şübhəli və günahsız vəziyyətləri bir-birindən ayıra bilmək vacibdir. Bu səbəbdən, son dövrlərdə bu cür həyəcan funksiyalarını təyin edilməsi aktual məsələyə çevrilmişdir. Bu cür həyəcan funksiyaları üçün olabiləcək tətbiqlər, qadağan bölgələrdə, muzey və ya yüksək keyfiyyətli mağazaların önlərində dayanan şübhəli vasitələrin təyin olunmasını təmin edir.