GSP-nin Təklif Etdiyi Həllər

Şübhəli Davranışların Təsbiti

Şübhəli davranışı nəyin meydana gətirdiyini %100 təyin etmək çətin olduğundan, təcrübə və hətta aidiyatti şəxslərə müraciət edilir. Vəzifəli bir polis və ya təhlükəsizlik işçisi bu vəziyyətə qərar vermə bacarığına malikdir. Ancaq bəzi davranış formaları vardır ki bunlar potensial şübhəli davranışlar olaraq xarakterizə edilir və yalnız inkişaf etmiş VCA alqoritmləri ilə bu cür davranışları təsbit edə bilmək mümkündür.