GSP-nin Təklif Etdiyi Həllər

İntellektual Analizdə Rəng Tanıma Xüsusiyyəti

  • Obyekt Həyəcanı
  • Xətti Keçmə
  • İstiqamət təyin edilməsi

Görüntü analizinin istifadə edildiyi əhəmiyyətli sahələr açıq olan sənaye təsislərinin, kimyəvi, enerji istehsal təsisləri ilə su nasosla vurma stansiyalarının ətraf təhlükəsizlik kamera sistemləridir. Son zamanlara qədər 5-10 km və daha uzun hasarlanmış bu təsislər təhlükəsizlik üçün yalnız tikanlı məftillər istifadə edirdi. Bir çox hallarda, bu kimi təsislərdə video kamera sistemi istifadə olunmur və az sayda təsislərin təhlükəsizlik üçün mikrodalğa və ya infraqırmızı dalğa əsaslı sistemləri vardır. Lakin, bu sistemlər vaxt keçdikcə operatorların həssaslığını azaldan kifayət qədər yanlış xəbərdarlıq siqnalları verir. Nəticədə, operatorlar tərəfindən sistemin müəyyən funksionallarının söndürülməsinə yol açır.