GSP-nin Təklif Etdiyi Həllər

Ağıllı IP Kameralar

Ən son Video Analizi alqoritmləri ancaq günümüzün inkişaf etmiş IP əsaslı CCTV məhsullarında istifadə edilir və bu alqoritmlər IP kamera və video koderlər üzərində yerləşərək bahalı server əsaslı həllərə olan ehtiyacı da ortadan qaldırır.
VCA sistemlərində səhv həyəcanın yaramasınlın ən böyük səbəblərindən biri ekoloji hava şərtlərində meydana gələn dəyişikliklərdir. Bu vəziyyəti ortadan qaldırmaq üçün VCA alqoritmləri yellənən

  • ağac budaqları
  • yarpaqlar
  • bulud hərəkətləri
  • kölgələr
  • yağış və qar kimi vəziyyətlərdə ortaya çıxa biləcək istənməyən səhv həyəcanları önləyən inkişaf etmiş alqoritmləri də var.

Alqoritm, meydana gələn dəyişikliklərə dinamik olaraq adaptasiya olma tutumuna malikdir, beləcə həyəcan yalnız real həyəcan vəziyyətlərində verilir.
İnkişaf etmiş görüntü analiz sistemi istifadəçinin, müxtəlif həyəcan parametrləri ilə görüntüdə müstəqil həyəcan bölgələri meydana gətirə bilməsinə icazə verir. Görüntü analizi alqoritmi ilə hər bir həyəcan bölgəsi üçün;

  • ölçü
  • sürət
  • istiqamət parametrləri təyin oluna bilinir.

Son zamanlarda inkişaf etdirilən alqoritmlər rəng tanıma xüsusiyyətinə də malikdir.